[1]
จอมมูลร., “มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 1-23, มิ.ย. 2020.