[1]
จอมมูล ร., “มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 1–23, มิ.ย. 2020.