[1]
ศรีวิชัยว., “การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 78-101, มิ.ย. 2020.