[1]
ศรีวิชัย ว., “การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 78–101, มิ.ย. 2020.