[1]
คุ้มแพทย์ณ., “การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 24-53, มิ.ย. 2020.