[1]
เนียมสอนณ., “ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 64-86, ธ.ค. 2020.