[1]
อาชวานันทกุลส., “ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน”, CMUJLSS, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 1-16, ธ.ค. 2020.