[1]
บุญสดศ., “ผู้บัญชาการทหารสูงสุด: ประวัติศาสตร์ผู้เผด็จการภายใต้ ระบอบรัฐธรรมนูญไทย ช่วง พ.ศ. 2483 – 2487”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 28-58, มิ.ย. 2021.