[1]
อยู่ยืนยงป., “ภาษีผ้าอนามัย: ความท้าทายด้านสิทธิสตรี ”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 114-137, มิ.ย. 2021.