[1]
ญี่นางภ., “วิกฤตสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล: ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง ‘ไรเดอร์’ กับแพลตฟอร์มที่รัฐเพิกเฉย”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 84-113, มิ.ย. 2021.