[1]
ป้องบุญจันทร์ ส. . และ ตรงงาม ส. ., “การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ชัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว”, CMUJLSS, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 86–121, ธ.ค. 2021.