[1]
ประมาณ ท., อิทธิมีชัย ฐ. ., และ ลมัยวงษ์ ช. ., “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเล พื้นที่หาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี”, CMUJLSS, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 85–106, มิ.ย. 2022.