[1]
ปรีชาศิลปกุล ส. ., “ผู้พิพากษามิใช่ปากที่เปล่งเสียงของกฎหมาย”, CMUJLSS, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 1–20, ธ.ค. 2022.