[1]
พบร่มเย็น ล., “วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 62/2547”, CMUJLSS, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 101–111, ธ.ค. 2006.