[1]
สายเชื้อ ส., “ความเป็นธรรมในคดีอาญา ต่อรองได้จริงหรือ?”, CMUJLSS, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 113–130, ธ.ค. 2006.