[1]
สายเชื้อ ส., “FOR THE PEOPLE OR FOR WHOM?”, CMUJLSS, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 95–104, ธ.ค. 2006.