[1]
ทรรศนกุลพันธ์ ท., “Book Review : Law and Society Approaches to Cyberspace”, CMUJLSS, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 139–161, ธ.ค. 2012.