[1]
เขื่อนทา ค., “ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”, CMUJLSS, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 85–105, ธ.ค. 2013.