[1]
สันตติรัตน์ ส., “การพิจาณาและลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลภายใต้พระปรมาภิไธยฯ”, CMUJLSS, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 121–142, มิ.ย. 2014.