[1]
ทองแท้ น., “เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)”, CMUJLSS, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 85–127, ธ.ค. 2014.