[1]
คงเจริญ น., “การบังคับใช้สิทธิชุมชน: มองผ่านวัฒนธรรมทางกฎหมาย”, CMUJLSS, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 80–120, มิ.ย. 2015.