[1]
แก้วกำเหนิด อ., “การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges”, CMUJLSS, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 126–157, มิ.ย. 2016.