[1]
คำไตรย์ ด., “หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice”, CMUJLSS, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 198–230, มิ.ย. 2016.