[1]
วัฒนภูมิ ก., “‘บัตรสักใบ’ มันยังสำคัญเสมอ The Way of Verification as a Thai Nationality”, CMUJLSS, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 206–224, ธ.ค. 2016.