กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF