(1)
ชุติกาโมย. พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116: ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย. CRMA_HUSO 2018, 5, 67-94.