(1)
ศิริอุดมเศรษฐว.; แจ้งเจนกิจช.; โกศการิกาศ. ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ . CRMA_HUSO 2018, 5, 259-292.