(1)
ผิวผ่อง ว. ชีวิตและการเอาตัวรอดของชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทศวรรษ 1940 – 1960. CRMA_HUSO 2022, 9, 110-125.