[1]
งามขจรกุลกิจส., “การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 39-66, ส.ค. 2018.