[1]
ชุติกาโมย., “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116: ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 67-94, ส.ค. 2018.