[1]
มูซอเฮดป., “ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 131-158, ส.ค. 2018.