[1]
อุปัชฌาย์เ., “แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 159-208, ส.ค. 2018.