[1]
ศิริอุดมเศรษฐว., แจ้งเจนกิจช., และ โกศการิกาศ., “ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1”, CRMA_HUSO, ปี 5, น. 259-292, ส.ค. 2018.