[1]
มนเทียรวิเชียรฉาย อ., “At the Crossroads: Thai-American Relations during the Time of Covid-19”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 82–94, ก.ย. 2022.