[1]
ผิวผ่อง ว., “ชีวิตและการเอาตัวรอดของชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทศวรรษ 1940 – 1960”, CRMA_HUSO, ปี 9, น. 110–125, ก.ย. 2022.