[1]
สุทธิพงศ์พันธ์ อ., “บทบรรณาธิการแถลง”, CRMA_HUSO, ปี 9, ก.ย. 2022.