[1]
Yosof, M. and Hama, zakariya 2018. Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya. Al-HIKMAH Journal. 1, 2 (Feb. 2018), 99–106.