[1]
หมัดตะพงศ์ น. and การีนา อ. 2018. ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 1–8.