[1]
นุชมี อ. and การีนา อ. 2018. การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 23–33.