[1]
Khoya, M. and Ardam, S. 2018. Keberkesanan Dalam Penyampaian Khutbah Jumaat Dengan Penghayatan Bahasa Melayu, Satu Kajian di Wilayah Yala. Al-HIKMAH Journal. 7, 14 (Feb. 2018), 101–111.