[1]
สองเมือง จ., หะยีสะมะแอ ซ., ไวยวรรณจิตร ส., หะยีสาอิ อ. and บากา ม. 2018. Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand. Al-HIKMAH Journal. 4, 8 (Apr. 2018), 1–8.