[1]
พัฒนปรีชาวงศ์ อ., แวนาแว อ. and เจ๊ะหะ ม. 2018. การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม. Al-HIKMAH Journal. 2, 4 (Apr. 2018), 89–92.