[1]
มะห์มูด ม.บ., ลีบา ม. and หะมะ ซ. 2018. The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries. Al-HIKMAH Journal. 4, 7 (Apr. 2018), 77–90.