[1]
ศาสนพิทักษ์ อ., คงประดิษฐ์ ส. and ธำรงอาจริยกุล จ. 2019. มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน. Al-HIKMAH Journal. 9, 17 (Jun. 2019), 115–123.