[1]
สาระนะ ม. and แตอาลี อ. 2019. มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal. 9, 18 (Dec. 2019), 45–56.