(1)
Yosof, M.; Hama, zakariya. Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-Mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya. HIKMAN_FTU 2018, 1, 99-106.