(1)
นุชมี อ.; การีนา อ. การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ. HIKMAN_FTU 2018, 7, 23-33.