(1)
สองเมือง จ.; หะยีสะมะแอ ซ.; ไวยวรรณจิตร ส.; หะยีสาอิ อ.; บากา ม. Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand. HIKMAN_FTU 2018, 4, 1-8.