(1)
อับดุลลอฮ์หะซัน ฟ.; แวอุเซ็ง น. The State, Problems and Development on Academic Administration of Fatoni University. HIKMAN_FTU 2018, 5, 83-94.