(1)
พัฒนปรีชาวงศ์ อ.; แวนาแว อ.; เจ๊ะหะ ม. การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม. HIKMAN_FTU 2018, 2, 89-92.